BẢN TIN CHUYỂN NHƯỢNG 1/3 | MAN UTD CHỐT GIÁ BÁN ĐỨT LINGARD, BECKHAM THÂU TÓM MESSI VÀ RONALDO

– FB cá nhân: – Fan Page: #TinChuyểnNhượng​​​​​​​​​​​​​​​​​ #ChuyểnNhượngHômNay​​​​​​​​​​​​​​​​​ #ChuyểnNhượng​​​​​​​​​​​​​​​​​ Giấy phép Giấy phép Creative Commons – Ghi công (cho phép tái sử dụng) #FIFAONLINE4​​​​​​​​​​​​​​​​​...