Thời khóa biểu khóa học

Ngày học:  Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 hoặc Thứ7 &CN
Giờ học:
                  Sáng:8g-10g , Chiều:14g - 16g30 , Tối 18g -  20g30.

 CHỨNG CHỈ A QUỐC GIA
  •  Chiều 2-4-6 hoặc 3-5-7  
  • Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
  • Chiều thứ 7& ngày CN
 CHỨNG CHỈ B QUỐC GIA
 Tối 3-5-7
 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ A
 Tối 2-4-6
 MICROSOFT POWERPOINT
 Tối 2-4-6
 KỸ NĂNG KHAI THÁC INTERNET
 Chiều Thứ 7 &CN
 QUẢN TRỊ MÁY TÍNH CÁ NHÂN
 Tối 3-5-7

Đặc biệt: Giảm 10% học phí đối với học sinh, sinhviên,giáo viên (xuất trình thẻ học sinh,sinh viên khi ghi danh)